Odvetnik An??e Lapajne

Odvetniška pisarna

Odvetnik se ukvarja s storitvami pravnega svetovanja in zastopanja pred sodišči, državnimi organi in institucijami v Republiki Sloveniji. Odvetnik ima izkušnje in znanje za vodenje postopkov in zastopanje pred sodišči in drugimi organi. Strankam, tako domačim kot tujim, zagotavlja pravno pomoč in svetovanje, na podlagi izkušenj pridobljenih v pravosodju, gospodarstvu in odvetništvu.

Moto pisarne je v zagotavljanju celovitih storitev v skladu s potrebami in željami strank.

Odvetnik An??e Lapajne

Anže Lapajne

Anže Lapajne je končal študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1992. Po opravljeni diplomi na mednarodni smeri je leta 1994 opravil pravosodni izpit in se zaposlil kot strokovni sodelavec na takratnem Temeljnem sodišču v Ljubljani, oddelku za gospodarsko sodstvo. Leta 1996 in 1997 je opravljal odvetniško kandidaturo in se po izpolnitvi pogojev za odvetnika zaposlil v Skladu Republike Slovenije za razvoj, d. d. (kasneje Slovenska razvojna družba, d. d. in nasledniku slednje družbi D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o.) kot pravni svetovalec. Dodatno se je izobraževal tudi na področju financ na Brdu pri Kranju na Bled School of Management IEDC in na področju angleškega poslovnega jezika - pridobil certifikat ESEOL na University of Cambridge.

Od leta 2003 deluje kot odvetnik na različnih pravnih področjih, predvsem gospodarskem pravu, civilnem pravu, pravu nepremičnin in kazenskem pravu. Odvetnik vodi pravdne postopke s področja gospodarskega prava in drugih pravnih področij, likvidacijske postopke, zastopa v stečajnih postopkih in prisilnih poravnavah ter postopkih registracije gospodarskih družb. Pravno svetuje gospodarskim družbam na področju korporacijskega prava, prava statusnih sprememb, postopkih sanacije, stečajev in prisilnih poravnav. Zagotavlja tudi pravno pomoč pri tekočih poslovnih odločitev gospodarskih subjektov. Poleg omenjenih področij strankam svetuje še glede drugih vprašanj s področja korporacijskega, nepremičninskega in obligacijskega prava.

CV Anže Lapajne in English

kontakt